Leczenie chorób odbytu, przetoka odbytu
dr Marek Tomczak radzi
GABINET KONSULTACYJNO-CHIRURGICZNY
dr n. med. Marek Tomczak


601 210 010
 
Sprawdź również:
Masz pytanie? Napisz:
marek.tomczak@zylaki.com
Przyjęcia pacjentów:
Przetoka odbytu

Co to jest?
Stan zapalny odbytu i okolicy odbytu charakteryzujący się istnieniem kanału lub kanałów przetoki mających swoje ujście wewnątrz odbytu i poza nim w skórze. Przetoka powstaje w konsekwencji istnienia , ropnego zapalenia gruczołów potowych lub torbieli włosowej.

Objawy
Występowanie objawów związane jest z rozległością choroby i jej stanem. Przetoce towarzyszyć może ból, wzrost temperatury, znaczne zgrubienie (guz) tej okolicy, wyciek treści ropnej. Rozpoznanie ustala się na podstawie skarg pacjenta, dokładnego badania, z użyciem anoskopu, sond. Badanie takie powinno potwierdzić istnienie kanału przetoki i jej ujście.

Jeśli przedstawione objawy schorzenia odpowiadają twoim dolegliwościom zgłoś się na konsultacje do lekarza!

Sposób leczenia
Jedynym skutecznym leczeniem jest . Rozległość zabiegu uzależniona jest od zaawansowania i czasu istnienia przetoki. Im szybciej pacjent zdecyduje się na zabieg tym prędzej będzie wyleczony.

Powikłania w sytuacji braku leczenia
Podstawowymi komplikacjami są defekty kosmetyczno-estetyczne utrudniające higienę (nawracające stany zapalne, wyciek treści ropnej, stany gorączkowe, znaczna deformacja tej okolicy spowodowana zmianami martwiczymi), objawy ciężkiego zapalenia miejscowego, sepsa (zakażenie ogólne organizmu).
© 2004 Marek Tomczak